1. Chana Chaat                                               Half Tray   $ 35                       Full Tray  $ 75   
 2. Vegie Pakora                                              Half Tray   $ 30                       Full Tray  $ 75      
 3. Samosa (Vegie)                                                          $ 15 Per Dozen
 4. Aloo Tikki                                                                    $ 15 Per Dozen
 5. Chicken Biryani                                           Half Tray   $ 40                       Full Tray  $ 90
 6. Veggie Biryani                                            Half Tray   $ 40                       Full Tray  $ 90
 7. Beef Biryani                                                Half Tray   $ 45                       Full Tray  $ 100
 8. Mutton Biryani (Goat)                               Half Tray   $ 50                       Full Tray  $ 115             
 9. Chicken Fried Rice                                      Half Tray   $ 40                       Full Tray  $ 90
 10. Pees Pulao                                                   Half Tray   $ 35                       Full Tray  $ 75   
 11. Channa Pulao                                              Half Tray   $ 35                       Full Tray  $ 75   
 12. Lahori Channa Masala                               Half Tray   $ 30                       Full Tray  $ 70      
 13. Tarka Daal (Lentils)                                    Half Tray   $ 35                       Full Tray  $ 75
 14. Daal Urath (Maash)                                   Half Tray   $ 35                       Full Tray  $ 80
 15. Mutter Paneer                                            Half Tray   $ 40                       Full Tray  $ 90
 16. Aloo Matter                                                Half Tray   $ 30                       Full Tray  $ 75
 17. Chicken Channay                                        Half Tray   $ 40                       Full Tray  $ 85
 18. Palak Paneer                                               Half Tray   $ 40                       Full Tray  $ 90
 19. Chicken Curry (Bone In)                             Half Tray   $ 40                       Full Tray  $ 85
 20. Chicken Tikka Masala                                Half Tray   $ 50                       Full Tray  $ 100
 21. Boneless Chicken Handi                             Half Tray   $ 45                       Full Tray  $ 100
 22. Chicken Karahi                                           Half Tray   $ 45                       Full Tray  $ 95
 23. Seekh Kabab Karahi                                   Half Tray   $ 50                       Full Tray  $ 110
 24. Mutton Karahi                                            Half Tray   $ 55                       Full Tray  $ 120
 25. Lahori Nihari (Beef)                                   Half Tray   $ 45                       Full Tray  $ 110
 26. Beef Haleem                                               Half Tray   $ 45                       Full Tray  $ 95
 27. Beef Qorma                                                Half Tray   $ 40                       Full Tray  $ 100
 28. Beef Tikka Balti                                          Half Tray   $ 55                       Full Tray  $ 120
 29. Tandoori Chicken Boti                                Half Tray   $ 50                       Full Tray  $ 110
 30. Tandoor Chicken Tikka                                              $ 40 Per Dozen
 31. Chapli Kabab                                                              $ 40 Per Dozen
 32. Tandoori Seekh Kabab                                               $ 36 Per Dozen
 33. Biryani Zeera Rice (Plain)                           Half Tray   $ 25                       Full Tray  $ 60
 34. Kheer – Badami                                          Half Tray   $ 30                       Full Tray  $ 75
 35. Raita                                                                             $10